Toernooien

Huizen, 26 augustus 2020

Beste Leden,
Hierbij de nieuwste gegevens over onze club.

Allereerst in het afgelopen half jaar hebben wij 7 nieuwe leden mogen begroeten nl.:

Louis Hamers, Lucy Hamers-Fokken, Twitty Huurman- Dorland, Hans de Jong, Theresia Koelink, Ben Vijfschaft en Fred van Voorthuijzen.
Inmiddels hebben wij 64 leden, een positief bericht!

Vervelend bericht
Dan een minder prettig, maar logisch bericht van de Boulamis uit Bunschoten/Spakenburg. Tot einde 2020 wordt de Boulamis niet verhuurd aan andere verenigingen. Of dit in 2021 wel kan, ligt aan de omstandigheden. In december hoor ik wat er voor 2021 wordt besloten. Voor ons wil dit zeggen: geen indoor boulen dit jaar!

Verder heb ik contact gehad met ’t Visnet. Zij gaven door: mits de regels niet veranderen, kunnen wij ons toernooi op 5 oktober bij hun afsluiten.
Wel wil ik vragen bij jezelf goed na te gaan of je gezond genoeg bent om met elkaar in “t Visnet” bijeen te zijn, weliswaar ieder op 1,5 m. afstand. Dus minder mensen aan 1 tafel en zo weinig mogelijk lopen naar de bar etc. Dit alles volgens de Algemene Richtlijnen.

Het voorlopige programma voor die dag ziet er als volgt uit:

12.30 uur     verzamelen op het veld, ontvangst met koffie/thee daarna inschrijven. € 1,50 per persoon.

13.00 uur     1e partij tot 13.45

14.00 uur     2e partij tot 14.45

15.00 uur     3e partij tot 15.45.

Hierna iedereen helpen met opruimen en dan vanaf 16.00 u. richting Visnet.
In het Visnet is het gezellig een drankje (op eigen kosten) en een hapje  met praatje op afstand en als afsluiting de prijsuitreiking.

Allemaal helpen met opruimen zodat wij de zaal rond 18.00 /18.30 uur kunnen verlaten.

Graag doorgeven aan mij per mail /post of op het veld aan Rob Mebus / Ria Spijker of je meedoet aan het toernooi op 5 oktober. Bericht liefst voor 20 september.
Toernooi onder voorbehoud!!!

Vriendelijke groet, Bets Fokker (secretaris)
– o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o—o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Afzegging – afzegging – afzegging – afzegging – afzegging.
Voorlopig zijn alle speeldagen in Ankeveen wegens de corona-maatregelen geannuleerd. Mochten er in de nabije maanden toch toernooitjes zijn, dan wordt u daar zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld. Voor nu: fijne zomer met veel spelplezier.

Toernooien
Onze club (JdBCH) speelt onderling toernooien zoals het openings- en sluitingstoernooi.  Verder spelen we ’s zomers het gras/zandtoernooi. Ook toernooien tegen andere clubs worden hier vermeld. Let dus op de aankondigingen op deze website.

Voor alle toernooien dient u in te schrijven bij ons secretariaat:

Bets Fokker
Secretariaat:  Jeu de Boules Club Huizen
Kroos 16

1273 EE Huizen
Tel: 035-6922798
e-mail: fokfrak@casema.nl

-0-0-0-0-0-

 

-0-0-0-0-0-

Openingstoernooi met ALV op 30 maart 2020 a.s.

Ons openingstoernooi 2020 is op 30 maart. Ook de ALV is op deze dag gepland. Nadere informatie over deze dag volgt later.

-0-0-0-0-0-

Toernooi Ankeveen – Huizen op 18 april
Op 18 april a.s. kunnen we als Huizer boulesclub laten zien wat we echt waard zijn: we spelen tegen Ankeveen.  ’s Morgens om 11 uur starten we, dus aanwezig zijn om kwart voor 11. Meer info volgt later.

-0-0-0-0-0-

Boulestoernooi Bussum-Huizen: 25 mei 2020 
Dit jaarlijkse toernooi spelen we dit jaar in Huizen. Verdere info volgt later.

-0-0-0-0-0-