Toernooien

Voorlopig zijn alle speeldagen in Ankeveen wegens de corona-maatregelen geannuleerd. Mochten er in de nabije maanden toch toernooitjes zijn, dan wordt u daar zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld. Voor nu: fijne zomer met veel spelplezier.

Toernooien
Onze club (JdBCH) speelt onderling toernooien zoals het openings- en sluitingstoernooi.  Verder spelen we ’s zomers het gras/zandtoernooi. Ook toernooien tegen andere clubs worden hier vermeld. Let dus op de aankondigingen op deze website.

Voor alle toernooien dient u in te schrijven bij ons secretariaat:

Bets Fokker
Secretariaat:  Jeu de Boules Club Huizen
Kroos 16

1273 EE Huizen
Tel: 035-6922798
e-mail: fokfrak@casema.nl

-0-0-0-0-0-

Extra speeldagen in Ankeveen in 2020.

Elk jaar houdt Ankeveen een zaterdagcompetitie waar ook wij aan mee kunnen doen. De kosten hiervoor is 4 euro per keer voor onze leden. Leden van Ankeveen betalen 2 euro. DIT STAAT LOS VAN ONS TOERNOOI OP 18 APRIL TEGEN Ankeveen, WAARVAN JULLIE NOG BERICHT KRIJGEN! De speeldagen zijn:

    • 21 maart
    • 16 mei
    • 20 juni
    • 18 juli
    • 15 augustus
    • 19 september
    • 17 oktober
    • 21 november

Je bent niet verplicht om alle zaterdagen mee te spelen.
De toernooien starten om 11 uur.

-0-0-0-0-0-

Openingstoernooi met ALV op 30 maart 2020 a.s.

Ons openingstoernooi 2020 is op 30 maart. Ook de ALV is op deze dag gepland. Nadere informatie over deze dag volgt later.

-0-0-0-0-0-

Toernooi Ankeveen – Huizen op 18 april
Op 18 april a.s. kunnen we als Huizer boulesclub laten zien wat we echt waard zijn: we spelen tegen Ankeveen.  ’s Morgens om 11 uur starten we, dus aanwezig zijn om kwart voor 11. Meer info volgt later.

-0-0-0-0-0-

Boulestoernooi Bussum-Huizen: 25 mei 2020 
Dit jaarlijkse toernooi spelen we dit jaar in Huizen. Verdere info volgt later.

-0-0-0-0-0-